Un passeig per la Igualada Industrial

La ciutat d’Igualada ha estat i és un important centre industrial, fonamentalment dedicat a l’activitat tèxtil i a l’adob de les pells. L’itinerari proposa un passeig pels principals centres de producció, els edificis històrics i actuals de l’activitat tèxtil igualadina, i l’atractiu món dels obrers i dels amos.


Viatge per la Pell

Aquest passeig permet visitar els principals escenaris del patrimoni industrial adober de la ciutat: el barri adober i el Rec, documentat al s. XIII, també com algunes indústries modernistes de notable valor. Descobriu les característiques arquitectòniques dels seus edificis i les seves peculiars formes de treball. El barri adober està declarat Patrimoni Industrial de Catalunya i és la zona amb més caràcter de la ciutat.


Ruta del paper, els molins de la costa de Capellades

Amb aquest l’itinerari que us proposem podreu visitar els escenaris més característics d’una vila industrial de fa tres segles vinculada al món del paper.


Piera, guia d’història, art i arquitectura

Piera ha editat un plànol per conèixer i descobrir els seus edificis arquitectònics més representatius.