L’Espai Natural de la Riera de Carme (també dita de Miralles) ressegueix el curs fluvial que, procedent de Miralles, travessa els termes d’Orpí, Carme i la Torre de Claramunt fins que desemboca al Riu Anoia al seu pas per La Pobla de Claramunt.

La Riera de Carme o de Miralles, que constitueix una vall amb caràcter propi, s’encaixa entre la Serra de Collbàs (544 m) i el Coll de la Llentia (484 m), i entre la Serra d’Orpinell (737 m) i la Serra d’Espoia amb el Riu d’Agost o Gost que recull les aigües de la Serra d’Espoia com a principal afluent, formant una vall d’un ric patrimoni natural i patrimonial molt interessant.
La màgia de la Riera de Carme és que és un dels fenòmens naturals originadors i vertebradors d’aquest territori, ja que, amb independència de la importància de l’aigua per a la vida biològica, històricament se n’ha aprofitat la seva força hidràulica tant per a usos domèstics com, sobretot, productius i industrials.

En aquesta zona d’alt interès natural, dues terceres parts del sòl són forestals, amb predomini de pins roigs i matolls, i presència d’alzines i roures; es tracta per tant d’una vegetació principalment mediterrània septentrional i de matís ibèric continental. Morfològicament, la Riera de Carme constitueix una cubeta d’erosió que la riera ha excavat en els conglomerats i les calcàries eocèniques.
Així es formen els coneguts salts i gorgs de la riera d’una bellesa per descobrir a través dels diversos itineraris proposats.

Mitjançant les 12 rutes que us proposem, descobrireu el ric patrimoni natural i cultural de la zona i les seves singularitats. Us recomanem que tasteu la gastronomia de la zona i descanseu en els allotjaments rurals amb encant amb els que compta

RUTA 1_

SEGUINT EL REC DE CARME_

 

Terme: CARME
Distància: 4,6 km
Temps: 1h 35 m
Dificultat: FÀCIL

RUTA 2_

PER LA SERRA DE
COLLBÀS_

Terme: CARME, LA POBLA, SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
Distància: 17,3 km
Temps: 7h 10 m
Dificultat: DIFÍCIL

RUTA 3_

PER L’ESTRET DE CAN VIDELLA_

Terme: CARME, ORPÍ
Distància: 7,5 km
Temps: 2h 35 m
Dificultat: MODERADA

RUTA 4_

DE SANTA
CÀNDIA A
LA CENDADA_

Terme: CARME, ORPÍ
Distància: 7,2 km
Temps: 3h 30 m
Dificultat: MODERADA

RUTA 5_

DEL CASTELL D’ORPÍ A SANTA CÀNDIA_

Terme: ORPÍ,
Distància: 3 km
Temps: 2h
Dificultat: FACIL

RUTA 6_

PER LA SERRA DE
FREIXES

Terme: ORPÍ, LA LLACUNA
Distància: 12,2 km
Temps: 4h
Dificultat: MODERADA

RUTA 7_

VOLTA A LES PINEDES_

Terme: LA TORRE DE CLARAMUNT
Distància: 11,8 km
Temps: 4h 45 m
Difucultat: MODERADA

RUTA 8_

DESCOBRINT LA
PEDRA SECA

Terme: LA TORRE DE CLARAMUNT
Distància: 9,5 km
Temps: 4h 30 m
Difucultat: MODERADA

RUTA 9_

DE LA TORRE
A VILANOVA
D’ESPOIA_

Terme: LA TORRE DE CLARAMUNT
Distància: 9,9 km
Temps: 3h 
Difucultat: MODERADA

RUTA 10_

CIRCULAR  A MONTBUI

Terme: SANTA MARGARIDA DE MONTBUI, CARME
Distància: 7,5 km
Temps: 2h 45m 
Difucultat: MODERADA

RUTA 11_

CAP A CAN
BERNADES_

Terme: VILANOVA DEL CAMÍ
Distància: 7,5 km
Temps: 3h 
Dificultat: MODERADA

RUTA 12_

RUTA DELS
CLARAMUNT_

Terme: LA POBLA DE CLARAMUNT, LA TORRE I CAPELLADES
Distància: 21 km
Temps: 6h
Dificultat: DIFÍCIL