Les serres de Miralles-Queralt i Ancosa-Montagut són dos espais naturals protegits de la comarca de l’Anoia per on recorren les 12 rutes que us presen- tem i on us convidem a descobrir tots els tresors naturals i patrimonials que s’hi amaguen_

La serra de Miralles-Queralt presenta l’interès de constituir un espai de tran- sició entre els altiplans centrals i les serres prelitorals centrals. L’espai reuneix un conjunt orogràfic d’especial interès per presentar un vessant interior de matís continental i un vessant meridional de matís marítim. Des de la pers- pectiva geològica és remarcable l’escull de la tossa de Montbui i la geomor- fologia dels relleus calcaris en què ha tingut importància el modelat càrstic. El mantell vegetal, format essencialment per boscos, i les formes de relleu particulars, determinen una unitat fisiogràfica de notable interès paisatgístic. Cal remarcar l’interès de la fauna cavernícola, amb algunes espècies endèmi- ques del territori_

L’interès de la serra d’Ancosa-Montagut rau bàsicament en fer de transició entre el sistema mediterrani central i la depressió central oriental. Aquesta peculiar situació geogràfica queda reflectida tant a nivell bioclimàtic com biogeogràfic i és un exponent de la seva singularitat i diversitat. Així mateix, la serra d’Ancosa presenta l’interès de reunir en un mateix espai, juntament amb els elements predominants mediterranis, alguns elements submediterranis propis de les terres més humides. De la fauna, en destaca la singularitat de determinades espècies d’invertebrats, rars i endèmics_

Mitjançant les 12 rutes que us proposem, descobrireu el ric patrimoni natural i cultural de la zona i les seves singularitats. Us recomanem que tasteu la gastronomia de la zona i descanseu en els allotjaments rurals amb encant amb els que compta_

RUTA 1_

PASSEJADA
PEL BOSC
DEL PARADÍS_

Terme: LA LLACUNA
Distància: 3,6 km
Temps: 1h 15 m
Dificultat: FÀCIL

RUTA 2_

CAP AL
PLA NOVELL
PEL CASTELL DE VILADEMÀGER_

Terme: LA LLACUNA
Distància: 9,32 km
Temps: 3h 45 m
Dificultat: MODERADA

RUTA 3_

RUTA AL PUIG CASTELLAR
I LA PLANA D’ANCOSA_

Terme: LA LLACUNA
Distància: 15 km
Temps: 3,5h 4h
Dificultat: DIFÍCIL

RUTA 4_

CAMÍ A
L’ALZINA
MIL·LENÀRIA_

Terme: SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
Distància: 3,8 km
Temps: 1h 5 m
Dificultat: FÀCIL

RUTA 5_

CIRCULAR
A LA FALDA
DE LA TOSSA_

Terme: SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
Distància: 3,4 km
Temps: 1h 5 m
Dificultat: FÀCIL

RUTA 6_

LA FOU
DE CAL MILÀ
I LA CARENA
DE LA TOSSA_

Terme: SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
Distància: 9,54 km
Temps: 2h 25 m
Dificultat: MODERADA

RUTA 7_

DE BELLPRAT AL CASTELL DE QUERALT_

Terme: BELLPRAT
Distància: 7,4 km
Temps: 2h 15 m
Difucultat: MODERADA

RUTA 8_

DEL CASTELL
DE QUERALT
AL CASTELL
DE ROQUETA_

Terme: BELLPRAT
Distància: 13,45 km
Temps: 4h 15 m
Difucultat: DIFÍCIL

RUTA 9_

RUTA
DE LA SERRA
DE MIRALLES_

Terme: SANTA MARIA DE MIRALLES
Distància: 10,82 km
Temps: 3h 45 m
Dificultat: DIFÍCIL

RUTA 10_

VOLTA
A LA SERRA
DES DE LA FOU
DE TOUS_

Terme: SANT MARTÍ DE TOUS
Distància: 10,56 km
Temps: 3h 45 m
Dificultat: MODERADA

RUTA 11_

PASSEJADA
AL BALÇ
DE FONTANILLES_

Terme: SANTA MARIA DE MIRALLES
Distància: 5,92 km
Temps: 1h 30 m
Dificultat: FÀCIL

RUTA 12_

PER LA SERRA
DE FONTFREGONA_

Terme: SANTA MARIA DE MIRALLES
Distància: 11,47 km
Temps: 3h 15 m
Dificultat: DIFÍCIL